Mijn favorieten

Taxaties

Een koper of een verkoper van een onroerend goed, de hypotheekverstrekker, de verzekering, de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat de waarde van dit onroerend goed is. Een taxateur kan daar een objectief antwoord op geven door middel van het uitvoeren van een taxatie van de betreffende onroerende zaak.


Wanneer een taxatie?

Als u de NVM-makelaar vraagt om een taxatie uit te voeren, dan zal hij u vragen waarom u een waardevast stelling wilt laten verrichten. Het doel van de taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. Als u uw huis bijvoorbeeld te koop aanbiedt, gaat het om de verkoopwaarde van uw huis. Maar een onroerende zaak heeft meer soorten waarden.

Deze waardebegrippen kunt u tegenkomen:

 • Marktwaarde

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

 • Executiewaarde

Als u een hypotheek nodig heeft, dan is de geldverstrekker geïnteresseerd in de executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente en/of aflossing van uw hypotheek niet meer betaalt. De bank wil immers het geleende geld te allen tijde terug hebben. Deze waarde wordt door geldverstrekkers steeds minder gebruikt, nu de verstrekking van hypotheekleningen acceptatie technisch afhankelijk zijn van het inkomen van de lener.

 • Herbouwwaarde

Als u een opstalverzekering wilt afsluiten dan wil de verzekeraar de herbouwwaarde weten van uw woning: de kosten van een nieuw te bouwen woning (bijvoorbeeld na brand) gelijkwaardig aan de woning die u wilt verzekeren. 

Het is dus verstandig de taxateur zo goed mogelijk uiteen te zetten waar de taxatie voor bestemd is!

De taxatie

Als vervolgens duidelijk is waarom u een taxatie nodig heeft, maakt de NVM-makelaar met u een afspraak om uw woning te taxeren. Deze afspraak duurt gemiddeld een half uur. Tijdens de inspectie van de woning let de NVM-makelaar veelal op de volgende aspecten:

 • De staat van onderhoud

 • De inhoud en oppervlakte

 • De functionele indeling

 • De constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit daarvan

 • De mate van isolatie en energiezuinige maatregelen

 • De verplichtingen en rechten van de woning en de grond (erfpacht of recht van overpad)

 • De ligging en de omgeving (met welke voorzieningen) van de woning. 
   

Daarnaast informeert hij in de meeste gevallen bij de gemeente naar het bestemmingsplan, de bodemgesteldheid van het perceel en verricht hij een kadastraal onderzoek om te zien of datgene wat hij in uw woning constateert overeenkomt met de gegevens van het Kadaster. Hiervoor kunnen kosten gemaakt worden (bijv. leges bij de gemeente), ook wel recherchekosten genoemd, die de taxateur één op één aan u door kan rekenen.

Een ander belangrijk onderdeel van zijn waardebepaling is de marktsituatie. Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod op de huidige onroerend goed markt? Een groot aanbod bij weinig geïnteresseerden drukt de waarde terwijl een gering aanbod bij een grote vraag de waarde doet stijgen. De taxateur is goed op de hoogte van deze situatie en kent de bedragen waarvoor in uw regio soortgelijke panden onlangs zijn verkocht en onder welke omstandigheden dat is gebeurd. Zijn bevindingen legt hij vervolgens vast in een taxatierapport, die u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie. Uit het bovenstaande maakt u al op dat het onverstandig kan zijn om een taxateur in te schakelen die niet regionaal bekend is.

Soms kan het voorkomen dat taxateurs een verschillend oordeel geven over de waarde van uw onroerend goed. Dat heeft te maken met het feit, dat het om een schatting gaat. Binnen bepaalde marges mogen de waardeoordelen van elkaar verschillen. Het betekent dus niet dat één taxateur een foutief oordeel geeft. Al mag het doorgaans niet zo zijn, dat de ene taxateur uitkomt op een bedrag van bijvoorbeeld drie ton euro terwijl zijn collega de waarde bepaalt op vijf ton euro.


Waarde instituten

Met de normen voor taxaties vanaf 2010 speelt NHG in op de ontwikkelingen in de taxatiebranche die gericht zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude door onjuiste taxaties. In deze woningmarkt vindt NHG de kwaliteit van het taxatierapport nog meer dan voorheen essentieel.
Ook een groot aantal hypothecaire geldverstrekkers wenst zich, wat betreft onroerend goed taxaties, slechts te conformeren aan de rapporten van taxateurs die zijn aangesloten bij waarde instituten die controle uitoefenen op de kwaliteit, integriteit en uitvoering van de taxaties. Inmiddels zijn er een aantal van deze gecertificeerde waarde instituten waarbij taxateurs zich kunnen aansluiten. Ascoba makelaardij is aangesloten bij het http://www.nwwi.nl en de http://www.taxateursunie.nl
In veel gevallen zult u bij een taxatieopdracht rekening moeten houden met het feit dat de geldverstrekker of de NHG eist dat de taxatie via een validatie-waarde instituut tot stand komt! Mocht dit het geval zijn dan dient u of uw financieel tussenpersoon dit vooraf duidelijk te maken aan de taxateur.

 

DIRECT EEN NWWI TAXATIE AANVRAGEN


Kosten

Een gevalideerd taxatierapport kost € 495,- voor een woning met een woonoppervlak tot 200m2. Voor een appartement betaalt u € 595,- Voor grotere woningen of speciale objecten gelden andere tarieven. Onze tarieven zijn inclusief btw, recherchekosten. De NWWI validatiekosten berekenen wij 1-op-1 door.

Wilt u dat wij een taxatie voor u uitvoeren, vult u dan het taxatieaanvraagformulier in en mailt u dit aan ons.

Heeft u nog vragen? Wij staan u graag te woord!

Contact

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring